[OS] Raspbian Linux + Huawei E3372 HiLink LTE

Zainstalować pakiety: sudo apt-get update sudo apt-get install usb-modeswitch usb-modeswitch-data modemmanager Następnie sudo reboot lub dhclient eth1 Modem HiLink musi być wcześniej skonfigurowany pod konkretnego operatora w zależności od operatora GSM i zastosowanej oferty. W moim przypadku panel konfiguracyjny modemu znajduje się pod adresem http://192.168.8.1/ Powyższa instalacja działa również pod OSMC na RPi2. Źródło: http://www.debian.pl/threads/32627-Huawei-e3372-USB-(4G-LTE)-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-Debian-8